آب سنگین چیست ؟ موارد کاربرد آن

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست موارد کاربرد آن آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست موارد کاربرد آن آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین
در چه مواردی از آب سنگین استفاده می شود ؟
بد نیست بدانید به ازاء هر ۳/۲۰۰ مولکول معمولی فقط ۱ عدد مولکول سنگین در آب وجود دارد .
فرمول آبی که ما استفاده میکنیم اصطلاحا به آن در شیمی H2O گفته می شود،
اما علامت اختصاری یا فرمول آب سنگین D2O است.
علامت D به معنی هیدروژن سنگین یا اصطلاحا دوتریوم است. بنابراین آب معمولی دو عدد هیدروژن ساده با یک عدد اکسیژن دارا می باشد.
اما در آب سنگین دو هیدروژن سنگین با ۱ عدد اکسیژن موجود است.

آب سنگین چیست ؟ موارد کاربرد آن
عدد جرمی هیدروژن ساده و معمولی ۱ است اما عدد جرمی هیدروژن سنگین ۲ می باشد.
به این علت است که نشانه آب سنگین بصورت DO2 نمایش داده می شود.

آب سنگین یک نوع ویژه و خاص از مولکول های آب هست که درون آن ایزوتوپ هیدروژن وجود دارد.
از این آب برای ساخت پلوتنیوم از اورانیوم طبیعی استفاده میشود و تولید و بدست آوردن آن باید با نظارت قوانین بین المللی باشد .

تفاوت آب سنگین و سبک چیست ؟ 
آب سبک با فرمول شیمیایی H2O ماده ای بی رنگ و بی مزه است و هر مولکول آن از پیوند ۲ اتم هیدروژن یه ۲ اتم اکسیژن تولید می شود .
اگر به جای یک اتم هیدروژن در مولکول آب H2O، فقط یک اتم دوتریم D جایگزین شود آن گاه مولکول HDO تولید می شود
که به آن آب نیمه سنگین گفته می شود اما اگر یک مولکول آب به جای هر ۲ اتم هیدروژن فقط یک اتم دوتریم باشد
آن وقت D2O تشکیل می شود که به آن آب سنگین گفته می شود .

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین

آب سنگین چیست کاربرد آب نیمه سنگین

♦ در طبیعت از هر ۳۲۰۰ مولکولی که وجود دارد فقط یکی از آن HDO یا سنگین است،
♦ با استفاده از روش تقطیر یا الکترودیالیز یا فرآیند های شیمیایی دیگر میتوان این آب را بدست آورد.
♦ زمانیکه تعداد HDO در آب بیشتر باشد به همان اندازه آب سنگین تر می شود، به این علت که مولکول های آب هیدروژن خود را با همدیگر تعویض میکنند و این احتمال وجود دارد که از دو مولول HDO یک مولکول آب معوملی H2O و یک مولکول آب سنگین D2O حاصل شود.

۲HDO —> H2O + D2O

♦ دانشمندان برای بار نخست توانستند به روش الکترولیز به آب سنگین دست پیدا کند.
♦ برای استحصال آب سنیگن به سیستم های تقطیر
و الکترولیز نیاز است ولی بعلت گران بودن این سیستم ها
بیشتر از روش شیمیایی برای بدست آوردن آب سنگین استفاده می شود.