تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis برای پالایشگاه + نیروگاه + مراکز حساس + آزمایشگاه ها.

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

تعریف الکترودیالیز:
علامت اختصاری آن ED است و یک فرآیند جداسازی که بوسیله اختلاف پتانسیل الکتریک بعنوان نیروی محرک برای به حرکت درآوردن یون ها استفاده میشود.
غشاهای بکار رفته در این سیستم توسط سل CELL ها از هم جدا می شوند.
فضای خالی بین هر غشاء سل CELL نامیده می شود .
غشاء ها از جنس پلیمر حاوی ریزین هستند که بر روی پارچه هایی از جنس پلیمیری پلی اتیلن پوشانده شده اند.
این پارچه ها ( لایه ها ) به کاتیون تراوا می باشند و فقط آنیون ها میتواندد از آن عبور کند .
در این سیستم الکترودیالیز هر پانزده دقیقه یک بار قطب کاتد و آند برای عدم تشکیل رسوب جابجا می شوند .

 

 

نکات مهم در طراحی و بهره برداری از سیستم الکترودیالیز به شرح زیر :

Electrodialysis

نمونه دستگاه الکترودیالیز

۱ – کیفیت آب ورودی اهمیت زیادی را در ثابت نگه داشتن مشخصات آب خروجی از لحاظ کیفیت دارد.
۲ – دمای آب ورودی نباید از ۱۰ درجه پایینتر و از ۴۵ درجه بالاتر باشد .
۳ – مقدار مجاز آهن و منگنز در آب ورودی ۰٫۲ بر حسب ppm باید باشد نه بیشتر .
۴ – آب ورودی باید فاقد ماده کلرین باشد .
۵ – هیدروژن سولفاید در آب ورودی برای دستگاه بسیار آسیب پذیر است .

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

اگر TDS آب خروجی از دستگاه بالا برود چه پارامترهایی را باید کنترل و انجام داد:
مهم : اگر حتی اگر آب فقط ۱ درجه فارنهایت کاهش درجه پیدا کند باعث بالا رفتن ۱ درصد آمپر می شود .

۱ – دمای آب ورودی را اندازه گیری کنید، دما نباید از ۱۰ درجه پایینتر و از ۴۵ درجه بالاتر رفته باشد .
۲ – غشاء ها را بازدید کنید تا کثیف نشده باشند.
۳ – غشاء ها نباید حالت سوختگی یا ترک خوردگی داشته باشند .

تولید آب فوق خالص به روش Electrodialysis

این پارچه ها ( لایه ها ) به کاتیون تراوا می باشند و فقط آنیون ها میتواندد از آن عبور کند . در این سیستم الکترودیالیز هر پانزده دقیقه یک بار قطب کاتد و آند برای عدم تشکیل رسوب جابجا می شوند .

این پارچه ها ( لایه ها ) به کاتیون تراوا می باشند و فقط آنیون ها میتواندد از آن عبور کند .
در این سیستم الکترودیالیز هر پانزده دقیقه یک بار قطب کاتد و آند برای عدم تشکیل رسوب جابجا می شوند .

اگر میزان آب خروجی از دستگاه کم بشود و با افت فشار مواجه شدید :
۱ – صافی ها را چک کنید تا گرفته نشده باشند .
۲ – وضعیت دستگاه را از لحاظ فنی چک کنید، پمپ ها، لوله ها، شیرآلات و …
۳ – جریان ورودی آب به دستگاه را چک کنید .

اساس دستگاه الکترودیالیز منطبق با شکل زیر است :
در هر دستگاه الکترودیالیز تقریبا بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ عدد غشاء از جنس کاتیون و به همان اندازه غشاء آنیون تعبیه شده است . در بین این غشاء ها توری هایی وجود دارد که آنها را از همدیگر جدا میکنند. دستگاه الکترودیالیز داری دو نوع الکترود است . اکترود مثبت ( آند ) و منفی ( کاتد ) ، با ایجاد میدان الکتریکی یون های محلول به سوی الکترودها حرکت میکنند و محلول از بین غشاء ها عبور میکند.

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه یا سیستم الکترودیالیز:
۱ – غشاء یا Membrane : از نظر جنس مشابه رزین تعویض یون و حالت کاتیون و آنیون دارد
۲ – الکترود Electrode    : الکترودها از تیانیون Ti با پالودیم pd یا پلاتی pt هستند.
۳ – تور پلیمیری Spacer : غشاء ها توسط جدا کننده های پلیمری از هم جدا می شوند .

۴ – پمپ Pump           : پمپ ها از نوع فشار پایین با اندازه و دبی مختلف هستند .